Skuteczność BFDB i NI

Artykuł jest częścią większego tekstu pod tytułem - "Model neurorehabilitacji wspomaganej urządzeniami medycznymi", który jest dostępny w całości, w postaci PDF

Wpływ technologii interfejsów nerwowych i biofeedback na proces neurorehabilitacji. Selektywność, dokładność, precyzja, intensywność i motywacja

1. Wprowadzenie do modelu NWU. Trening i terapia w ujęciu cybernetycznym 2. Klasyfikacja sprzężeń zwrotnych i ogólna struktura treningu 3. Sprzężenie proste - intensywność 4. Biofeedback - dokładnośc i precyzja 5. Motywacja